Đăng ký Tập đoàn may mắn thành phố

Tên người dùng giới thiệu: LTOFFICIAL
Hướng dẫn đăng ký
Bước 1: Tải ứng dụng "Tập đoàn may mắn thành phố", hoặc đăng nhập bằng phiên bản web
• Bằng cách tải xuống ứng dụng "Tập đoàn may mắn thành phố"
• sau khi cài đặt xong "LUCKY TOWN" vào điện thoại, bạn cần tạo tài khoản Tập đoàn may mắn thành phố cho riêng mình
• Nhấp vào nút "Đăng ký", quét QR code của người giới thiệu hoặc điền tên người dùng giới thiệu = LTOFFICIAL
Bước 2: Tạo tài khoản Tập đoàn may mắn thành phố của riêng bạn
• Khi bạn đến trang đăng ký, bạn cần tạo Tên người dùng mới.
• Ba ký tự cuối cùng của Tên người dùng không thể là tất cả các số và ký tự đầu tiên phải bắt đầu bằng một chữ cái (az) và phải có ít nhất 6 ký tự và độ dài tối đa là 15 ký tự. (Ví dụ: abcd88 hoặc abc1d23)
Bước 3: Đặt mật khẩu đăng nhập Tập đoàn may mắn thành phố của bạn
• Mật khẩu phải dài ít nhất 6 chữ số và có thể là tất cả các số hoặc hỗn hợp các chữ cái và số. (Ví dụ: 123488 hoặc abc123)
Bước 4: Ràng buộc số điện thoại của bạn
• Sau khi bạn hoàn tất việc thiết lập Tên người dùng và Mật khẩu của riêng mình.
• Điền số điện thoại di động của bạn để nhận mã xác minh
• Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, xin chúc mừng bạn đã tạo tài khoản LUCKY TOWN cho riêng mình.

Ràng buộc ID người giới thiệu: LTOFFICIAL

Quét mã để tải xuống